Cabecera
Botón 3
Botón 2
Botón 1
Cabecera
Botón 3
Botón 2
Botón 1
Cabecera
Botón 3
Botón 2
Botón 1
Cabecera
Botón 3
Botón 2
Botón 1
Cabecera
Botón 3
Botón 2
Botón 1
Logotipo Bfree
Logotipo Bfree
MENU
Contactar
Teléfono
93 515 24 02
INICIO
SOBRE NOSOTROS
SERVICIOS
Equipo
SUCURSALES
Contacto
Ofertas de Trabajo
Noticias
/
Política de Calidad y Medio Ambiente

Política de Calidad y Medio Ambiente

BFree Facility Services, amb més de 15 anys d´experiència, especialitzada en serveis de
neteja, manteniment i tractament d´oficines i espais de treball, estableix la seva política de
qualitat i gestió ambiental amb el compromís d´assegurar, mantenir i millorar el nivell de servei cap als nostres clients, amb un enfocament clar en la satisfacció dels mateixos.

L´abast de la política inclou els serveis de neteja d´oficina i espais de treball.

La nostra política es fonamenta en els següents principis:
- Compromís amb la qualitat: estem dedicats a proporcionar serveis de qualitat i amb
un alt grau de proximitat a client, assegurant que els nostres clients rebin un servei
útil, professional i eficient.
- Enfocament en el client: posicionem la satisfacció del client com a prioritat, adaptantnos
a les seves necessitats. Busquem prestar un servei eficient i competitiu, amb valor
afegit, alhora que s´aporta un alt valor afegit en l´àmbit social.
- Desenvolupament del personal: invertim en el creixement i desenvolupament del
nostre personal, assegurant que estiguin equipats amb les competències necessàries
i puguin créixer professionalment dins l´empresa.
- Compromís amb la societat i el Medi Ambient: Ens comprometem a ser respectuosos
amb l´entorn mitjançant una gestió eficient i pràctiques ambientals exemplars a
l´empresa.
- Protecció del medi ambient: Ens comprometem a actuar a raó per a la protecció del
medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació i minimitzar les emissions CO2
de l´empresa, segons el que s´estableix a les Bones Pràctiques ambientals.
- Millora contínua: anem més enllà del compliment tant dels requisits legals com dels
nostres clients, ja que apliquem la millora continua. En aquest sentit, anualment, en
el marc de la Revisió per la Direcció establim els objectius de qualitat de l´empresa.
Aquest enfocament assegura que evolucionem constantment en la prestació dels
nostres serveis, adaptant-nos a les necessitats canviants de l´entorn i superant les
expectatives dels nostres clients.
- Compromís amb el compliment dels Requisits Legals i altres requisits: Ens
comprometem a aplicar de manera adequada els Requisits Legals i altres requisits que
afecten en relació a l´activitat de l´empresa. Això inclou la gestió de la qualitat i la
gestió ambiental.

Aquesta política de qualitat i gestió ambiental és comunicada a tot el personal de
l´empresa i a través de la web a les parts interessades. Es revisa anualment en el
marc de la Revisió del Sistema.

Nom: Jordi Duran Morales
Càrrec: Administrador
Barcelona 02/04/2024